Ruby on C(ocaine) 💉

Od jakiegoś czasu chodziło mi po głowie stworzenie rozszerzenia w C dla języka Ruby. Po kilku wieczorach pracy stworzyłem mini biblioteczkę – MatrixBoost, która przyspiesza niektóre operacje (aktualnie mnożenie i odwracanie macierzy) klasy Matrix ze standardowej biblioteki Ruby’ego.

Post dostępny tutaj:

https://dev.to/bajena/ruby-on-c-ocaine-intro-to-c-extensions-for-newbies-40ib